Bu sayfayı yazdır
Salı, 20 Ağustos 2019 17:00

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap Tebliği Yayınlandı

Sayın Üyemiz;

Kırsal Kalkınma Desteklerinin 13. Etabı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında Tebliğ 02/08/2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Programa başvurular Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün (60) içerisinde yapılacağı belirtilmiştir.

Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelik olmak üzere ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Yatırım konuları

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo

e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilebilir enerji kullanan yeni sera

g) Yenilebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; Kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2019/30 sayılı Tebliği için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm

Okunma 2324 defa