header2

Yönetim Sistemlerimiz

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, paydaş beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile paydaş memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Uyguladığımız yönetim sistemi Borsamızın organizasyonel yapısından paydaşlarımızın memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden satınalmaya kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde paydaş ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli hizmetler sunulacağıdır. Bu anlayışla Borsamız 2014 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarına başlamış ve başarıyla tamamlamıştır.

TOBB ODA VE BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, TOBB;  EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası (British Chamber of Commerce) işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Ticaret Odası ile birlikte yürütmüştür.

Oda Akreditasyon Modeli 2005 yılından itibaren TOBB tarafından yürütülmüş olup,  2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiş ve model kapsamındaki çalışmalar TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmaya başlamıştır.

2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve İngiltere Ticaret Odası’nın hazırladığı “2008 Akreditasyon Kılavuzu”nun tüm Oda/Borsalar tarafından uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Ticaret Odası ve TOBB uzmanları 9 ay süren bir çalışma yapmış, bu çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kılavuzu” yayınlanmıştır.

2002 yılında başlatılan ilk Akreditasyon Standardı gelişme ve ilerleme ivmesini sürekli olarak devam ettirmiştir.

Akreditasyon Sistemi, kaliteli hizmetlere yerel erişim imkânı sağlayarak ve iş dünyasında bir model vazifesi görerek ağın büyümesine ve gelişmesine destek olmaktadır. Sistem ayrıca, TOBB’nin ülkemizin tamamını kapsamına alarak iş dünyasının gelişme ve büyümesine yardımcı olma noktasında;  yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde en yüksek kalitede temsil, hizmet ve destek sağlayarak etkin bir oda/borsalar ağı oluşturmaya yönelik uzun vadeli vizyona da katkı sağlamaktadır. 

Standart, akredite olmayı hedefleyen tüm oda ve borsaların üyelerine sunması gereken bir takım zorlayıcı “Temel Hizmetler”i ve bunun için sahip olmaları gereken “Temel Yeterlilikler”i içeren kapsamlı ve sağlam bir çerçeveye dayanmaktadır.

Ekonomik büyümede ve iş dünyasının desteklenmesinde önemi giderek artan bir rol oynadıklarından, oda ve borsaların kapasite, yeterlilik ve profesyonelliklerini ortaya koymaları ancak Akreditasyon Standardını başarılı biçimde uygulamalarıyla mümkün olacaktır.

Akreditasyon Sistemi Oda/Borsalara aşağıda belirtilen faydaları sağlamaktadır:

 • Kalitesi teminat altında olan Oda ve Borsaların bölgesel ve ulusal ağın bir parçası olarak elde edecekleri güç ve profil.

 • Finans fırsatları, bilişim, iletişim ağı kurma ve kişisel gelişim için uluslararası oda/borsalar ağının bir parçası olma.

 • Yapılandırılmış, etkin bir danışmanlık ve iletişim süreci vasıtasıyla üye görüşlerinin bölgesel ve ulusal düzeyde karar alıcılara ulaştırılacağından emin olma.

 • İş performansını ve verimliliğini artırmak için tüm ağ içindeki oda/borsalarda iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik bir mekanizmanın yer alması.

 • Personelin sürekli mesleki gelişimine yardımcı olacak destek bir yapı.

Bu kazanımların sonucunda üyeler; profesyonel biçimde, yüksek kalitede hizmet sunulmasını temin etmek amacıyla çok sıkı bir denetim sürecinden geçirilen bir dizi ana hizmetlere erişim sağlayabilmektedir.

Borsamız Akreditasyon Sistemi çalışmalarına 2015 yılında başlamış ve 2016 yılında TOBB tarafından yapılan kapsamlı denetimler sonucunda AKREDİTE BORSA olmaya hak kazanmıştır.

VİZYONUMUZ

İLÇEMİZİN TARIMSAL, TİCARİ VE SOSYAL HAYATINA KATKILAR YAPAN ÇAĞDAŞ, LİDER, YENİLİKÇİ BİR KURUM OLMAKTIR.

 • Dünyadaki gelişme ve değişimleri yakından takip ederek, güçlü tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak,

 • Üyelerimizle paylaşmak ve gelişmek, üyelerimizin ihtiyaçlarını doğru algılamak, bu ihtiyaçların karşılanmasında planlayıcı ve uygulayıcı olarak aktif rol almak,

 • Ticaret Borsasının asli görevlerini yasalar çerçevesinde ve katma değer üreterek yerine getirmek,

 • Üyelerimizin ve bölgemizin haklarını koruyan, ulusal ve uluslar arası piyasayı iyi izleyen ve yol gösteren öncü bir kurum olmak,

 • Bilgi, beceri ve yetkinlik ile donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliliğini ve kalitesini artırmaktır.

MİSYONUMUZ

GÜÇLÜ KURUMSAL ALTYAPIMIZLA, SEKTÖREL GELİŞMELERİ VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ TAKİP EDEREK ÜYELERİMİZİN KURUMSAL GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK BORSAMIZIN KURUMSAL VARLIĞINI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMEKTİR.

 • Üyelerimize, ihtiyaç ve beklentilerinin ötesinde tarafsız, hızlı ve doğru hizmet sunmak,

 • Üyelerimizin kurumsallaşma yolunda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli faaliyetleri organize ederek yönlendirici rol oynamak,

 • Yasal yükümlülüklerin yanında toplumsal yükümlülükleri de dikkate alarak, hizmet alanımızı yasaların bize vermiş olduğu sınırlar çerçevesinde genişletmek, hizmet verdiğimiz alanlarda uluslararası standartlara uygun hizmet vermektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,

 • Misyon ve vizyonun tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,

 • Yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi,

 • Üye memnuniyetini ve hizmet kalitemizi en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması,

 • Süreçlerimizin performansının ölçümünün sağlıklı veriler, doğru metot ve sistemlerle ölçülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi,

 • Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile üyelerin beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi hizmetler sunulması,

 • Üyelerin istek ve gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan yönetim yaklaşımının sergilenmesi,

 • Üyelerimiz, tedarikçilerimiz ve birlikte çalıştığımız kuruluşlarla faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi,

 • Üye şikayetlerinin çözümü ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışılması,

ÖDEMİŞ TİCARET BORSASI Yönetimi,yukarıda belirtilen kalite politikası doğrultusunda üye memnuniyetinin sağlanması, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilerek üyelerimizin gelişimine katkıda bulunulması için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

KALİTE SERTİFİKAMIZ

 
Okunma 7649 defa

TÜRKÇETÜRKÇE|ENGLISHENGLISH


tobblogo

ETKİNLİK TAKVİMİ

« Temmuz 2024 »
Pzt Sal Çrş Per Cum Cmt Paz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

BiZE ULAŞIN

Saraçoğlu Caddesi Atasoy İşhanı No: 3/210   Ödemiş / İZMİR

Telefon: +90 232 545 13 78
Faks: +90 232 545 24 38

JoomShaper